Wczoraj , Dziś … Jutro
NarzędziowniaPogromca Bitów
Łowca Pythonów
Monter JavyScriptPodstawy:


Tworzenie bloku skryptu
Ukrywanie kodu JavaScript
Zapewnienie alternatyw dla Twojego kodu JavaScript
Uwzględnienie zewnętrznego kodu źródłowego
komentowanie skryptów
Pisanie komendy JavaScript
Tymczasowe usuwanie polecenia ze skryptu
Używanie nawiasów klamrowych
Zapisywanie wyników w przeglądarce
Tworzenie zmiennej
Wyprowadzanie zmiennej
Tworzenie łańcucha
Tworzenie zmiennej numerycznej
Wykonywanie matematyki
Łączenie łańcuchów
Wyszukiwanie tekstu w ciągach
Zastępowanie tekstu w ciągach
Formatowanie ciągów
Stosowanie wielu funkcji formatowania do łańcucha
Tworzenie tablic
Zapełnianie tablicy
Sortowanie tablicy
Podział łańcucha na ogranicznik
Wywoływanie Funkcji
Powiadomienie użytkownika
Potwierdzenie z użytkownikiem
Tworzenie własnych funkcji
Przekazanie argumentu do twoich funkcji
Zwracanie wartości z twoich funkcji
Przekazywanie wielu parametrów do twoich funkcji
Wywoływanie funkcji z tagów
wywołanie kodu JavaScript po załadowaniu strony
Korzystanie z pętli
Testowanie warunków za pomocą if
Korzystanie z krótkich testów stanu
Zapętlanie warunku
Pętla przez tablicę
Planowanie funkcji do wykonania w przyszłości
Planowanie funkcji w celu ponownego wykonania
Anulowanie zaplanowanej funkcji
Dodawanie wielu skryptów do strony
wywołanie kodu JavaScript po załadowaniu strony
Sprawdź, czy Java jest włączona w JavaScript

Przesyłanie do przeglądarki:


Dostęp do obiektu dokumentu
Wyprowadzanie dynamicznego HTML
Uwzględnienie nowych linii w danych wyjściowych
Przesyłanie daty do przeglądarki
Zapisywanie daty i godziny w wybranej strefie czasowej
Kontrolowanie formatu wyniku daty
Dostosowywanie wyników według pory dnia
Generowanie miesięcznego kalendarza
Dostosowywanie danych wyjściowych za pomocą zmiennych adresów URL
Dynamiczne generowanie menu
Zastąpienie dokumentu przeglądarki nowym dokumentem
Przekierowanie użytkownika na nową stronę
Utworzenie symbolu zastępczego "Ładowanie strony …"

Obrazy i Rollover


Dostęp do obrazu osadzonego w HTML w JavaScript
Ładowanie obrazu za pomocą JavaScript
Wykrywanie zdarzeń MouseOver na obrazach
Wykrywanie zdarzeń kliknięcia na obrazach
Programowe przełączanie obrazu
Używanie wielu najazdów na jednej stronie
Wyświetlanie losowego obrazu
Wyświetlanie wielu losowych obrazów
Używanie funkcji do tworzenia najazdu
Użycie funkcji do uruchomienia najazdu
Używanie funkcji do tworzenia wielu najazdów na jednej stronie
Utworzenie prostego systemu menu najazdu
Tworzenie pokazu slajdów w JavaScript
Randomizowanie pokazu slajdów
Wywołanie przejścia pokazu slajdów z łączy
Dołączanie podpisów do pokazu slajdów
Testowanie, czy obraz jest załadowany
Wywołanie najazdu w innej lokalizacji za pomocą łącza
Używanie map obrazów i najazdów jednocześnie
Generowanie animowanych banerów w JavaScript
Wyświetlanie losowej reklamy banerowej

Praca z Formularzami


Przygotowanie formularzy do JavaScript
Dostęp do zawartości pola tekstowego
Dynamiczna aktualizacja pól tekstowych
Wykrywanie zmian w polach tekstowych
Dostęp do list wyboru
Programowe zapełnianie listy wyboru
Dynamiczna zmiana zawartości listy wyboru
Wykrywanie wyborów na listach wyboru
Aktualizacja jednej listy wyboru na podstawie wyboru w innej
Używanie przycisków opcji zamiast list wyboru
Wykrywanie wybranego przycisku opcji
Wykrywanie zmiany wyboru przycisku opcji
Aktualizacja lub zmiana wyboru przycisku opcji
Tworzenie pól wyboru
Wykrywanie wybranych pól wyboru
Zmiana wyboru pola wyboru
Wykrywanie zmian w zaznaczeniach pól wyboru
Weryfikacja pól formularza w JavaScript
Używanie atrybutu onSubmit znacznika formularza do weryfikacji formularza Pola
Zamiast tego weryfikuj pola formularza za pomocą INPUT TYPE = "przycisk" TYPE = "prześlij"
Sprawdzanie poprawności adresów e-mail
Sprawdzanie poprawności kodów pocztowych
Sprawdzanie poprawności numerów telefonów
Sprawdzanie poprawności numerów kart kredytowych
Sprawdzanie poprawności wyborów listy wyboru
Sprawdzanie poprawności wybranych przycisków opcji
Sprawdzanie poprawności wyboru pól wyboru
Sprawdzanie poprawności haseł
Sprawdzanie poprawności numerów telefonów za pomocą wyrażeń regularnych
Tworzenie wielu przycisków przesyłania formularzy za pomocą INPUT TYPE = "button"
Reagowanie na kliknięcia myszką przycisków
Używanie przycisków graficznych w JavaScript
Kontrolowanie adresu URL przesyłania formularza
Sprawdzanie poprawności numerycznego pola tekstowego za pomocą wyrażeń regularnych
Szyfrowanie danych przed ich przesłaniem
Używanie formularzy do automatycznego przeskakiwania nawigacji

Manipulowanie Oknem Przeglądarki


Korzystanie z obiektu okna
Wyskakujące okno dialogowe alertu
Wyskakujące okna dialogowe potwierdzenia
Wyskakujące monity JavaScript
Tworzenie nowego okna przeglądarki
Otwieranie nowego okna przeglądarki z łącza
Ustawienie rozmiaru nowego okna przeglądarki
Ustawienie lokalizacji nowego systemu Windows w przeglądarce
Kontrolowanie widoczności paska narzędzi w nowym systemie Windows
Określanie dostępności pasków przewijania dla nowej przeglądarki Windows
Ograniczanie zmiany rozmiaru nowego systemu Windows przeglądarki
Ładowanie nowego dokumentu do okna przeglądarki
Kontrolowanie przewijania okna za pomocą JavaScript
Otwieranie okna pełnego ekranu w Internet Explorerze
Obsługa relacji rodzic-dziecko systemu Windows
Aktualizowanie zawartości jednego okna z innego
Dostęp do formularza w innym oknie przeglądarki
Zamykanie okna w JavaScript
Zamykanie okna z łącza
Tworzenie zależnego systemu Windows w Netscape
Dostosowywanie rozmiaru okna do jego zawartości w Netscape Ładowanie stron do ramek
Aktualizacja jednej klatki z innej klatki
Udostępnianie kodu JavaScript między ramkami
Używanie ramek do przechowywania danych pseudo-trwałych
Używanie jednej ramki dla głównego kodu JavaScript
Używanie ukrytej ramki w kodzie JavaScript
Praca z zagnieżdżonymi ramkami
Aktualizacja wielu ramek z łącza
Dynamiczne tworzenie ramek w JavaScript
Dynamiczna aktualizacja treści ramki
Odwoływanie się do nienazwanych ramek numerycznie

Manipulowanie Cookies


Tworzenie pliku cookie w JavaScript
Dostęp do pliku cookie w JavaScript
Wyświetlanie pliku cookie
Kontrolowanie upływu czasu ważności pliku cookie
Używanie pliku cookie do śledzenia sesji użytkownika
Używanie pliku cookie do liczenia dostępu do strony
Usuwanie pliku cookie
Tworzenie wielu plików cookie
Dostęp do wielu plików cookie
Używanie plików cookie do prezentowania innej strony głównej nowym użytkownikom
Utworzenie biblioteki funkcji plików cookie
Zezwolenie na wyświetlanie plików cookie dla wszystkich stron w witrynie

DHTML i Arkusz Stylu


Kontrolowanie odstępów między wierszami
Określenie położenia obiektu
Umieszczanie obiektu
Przesuwanie obiektu w poziomie
Przesuwanie obiektu w pionie
Przesuwanie obiektu po przekątnej
Sterowanie ruchem obiektu za pomocą przycisków
Stworzenie wyglądu ruchu trójwymiarowego
Wyśrodkowanie obiektu w pionie
Wyśrodkowanie obiektu w poziomie
Kontrolowanie wysokości linii w CSS
Tworzenie cieni za pomocą CSS
Modyfikacja cienia
Usuwanie cienia
Umieszczenie cienia w niestandardowym rogu
Zarządzanie indeksami Z w JavaScript
Ustawianie czcionek dla tekstu za pomocą CSS
Ustawienie stylu czcionki dla tekstu za pomocą CSS
Kontrolowanie wyrównania tekstu za pomocą CSS
Kontrolowanie odstępów za pomocą CSS
Kontrolowanie absolutnego umiejscowienia za pomocą CSS
Kontrolowanie względnego umiejscowienia za pomocą CSS
Dostosowywanie marginesów za pomocą CSS
Stosowanie stylów wbudowanych
Używanie arkuszy stylów dokumentów
Tworzenie plików globalnych arkuszy stylów
Przesłanianie globalnych arkuszy stylów dla instancji lokalnych
Tworzenie kropli z arkuszami stylów
Dostosowywanie wyglądu pierwszego wiersza tekstu
Zastosowanie specjalnego stylu do pierwszej linii każdego elementu na stronie
zastosowanie specjalnego stylu do wszystkich łączy
Dostęp do ustawień arkusza stylów
Manipulowanie ustawieniami arkusza stylów
Ukrywanie obiektu w JavaScript
Wyświetlanie obiektu w JavaScript
Wykrywanie rozmiaru okna
Wymuszanie wielkich liter z ustawieniami arkuszy stylów
Wykrywanie liczby kolorów
Dostosowywanie paddingu za pomocą CSS

Dynamiczne Użycie Interakcji


Utworzenie prostego menu rozwijanego
Utworzenie dwóch menu rozwijanych
Wykrywanie i reagowanie na selekcje w menu rozwijanym
Generowanie menu rozwijanego z funkcją
Umieszczenie kodu menu w pliku zewnętrznym
Wstawianie wbudowanego menu rozwijanego
Tworzenie pływającego okna
Zamykanie pływającego okna
Zmiana rozmiaru pływającego okna
Przenoszenie pływającego okna
Zmiana zawartości pływającego okna
Wykrywanie przeciągania i upuszczania
Przenoszenie przeciągniętego obiektu w trybie przeciągnij i upuść
Zmiana stylów kursora
Określanie bieżącej pozycji przewijania
Tworzenie rozwijanego / zwijanego menu
Tworzenie menu wyróżniania za pomocą samego tekstu i CSS - bez JavaScript
Tworzenie menu wyróżniania za pomocą tekstu, CSS i JavaScript
Umieszczenie zawartości poza ekranem
Wyświetlanie zawartości w widoku
Tworzenie przesuwanego menu
Automatyczne przewijanie strony

Obsługa Zdarzeń


Odpowiadanie na zdarzenie onMouseOver
Podejmowanie działań, gdy użytkownik kliknie obiekt
Reagowanie na zmiany w polu tekstowym formularza
Odpowiadanie na pole formularza zyskuje na ostrości dzięki funkcji onFocus
Podjęcie działania, gdy pole formularza utraci koncentrację dzięki funkcji onBlur
Przetwarzanie danych formularza za pomocą onSubmit
Tworzenie kodu do załadowania, gdy strona ładuje się z onLoad
Wykonywanie kodu, gdy użytkownik opuszcza stronę dla innej
Podjęcie działania, gdy użytkownik dokona wyboru w liście wyboru

Zakładki


Pobieranie i instalowanie zakładek
Sprawdzanie świeżości strony za pomocą zakładek
Sprawdzanie linków e-mail za pomocą zakładek
Wysłanie wybranego tekstu pocztą e-mail z zakładką w środku Internet Explorera
Wysyłanie pocztą elektroniczną wybranego tekstu za pomocą zakładek w Netscape
Wyświetlanie obrazów ze strony za pomocą zakładek
Zmiana koloru tła za pomocą zakładek
Usuwanie obrazów tła za pomocą zakładek
Ukrywanie obrazów za pomocą zakładek
Ukrywanie banerów za pomocą zakładek
Otwieranie wszystkich łączy w nowym oknie za pomocą zakładek
Zmiana czcionek strony za pomocą zakładek
Podświetlanie łączy stron za pomocą zakładek
Sprawdzenie bieżącej daty i godziny za pomocą zakładek
Sprawdzenie adresu IP za pomocą zakładek
Przeszukiwanie Yahoo! z Bookmarklet w Internet Explorerze
Przeszukiwanie Yahoo! z Bookmarklet w Netscape

Kompatybilność z różnymi przeglądarkami i problemy


Wykrywanie typu przeglądarki
Wykrywanie wersji przeglądarki
Wykrywanie przeglądarki za pomocą testowania obiektów
Tworzenie zmiennych wykrywania przeglądarki
Radzenie sobie z różnicami w rozmieszczeniu obiektów w nowszych przeglądarkach
Tworzenie warstw za pomocą znacznika div
Kontrolowanie umieszczania warstw w HTML
Kontrolowanie rozmiaru warstwy w HTML
Kontrolowanie widoczności warstw w HTML
Kontrolowanie kolejności warstw w HTML
Zmiana położenia i rozmiaru warstw w JavaScript
zmiana widoczności warstw w JavaScript
Zmienianie kolejności warstw w JavaScript
Zanikanie obiektów
Tworzenie przejścia strony w Internet Explorerze
Instalowanie biblioteki zgodności X dla różnych przeglądarek
Pokazywanie i ukrywanie elementów za pomocą X
Kontrolowanie kolejności układania za pomocą X
Zmiana koloru tekstu za pomocą X
Ustawienie koloru tła za pomocą X
Ustawienie obrazu tła za pomocą X
Zmiana położenia elementu za pomocą X
Przesuwanie elementu za pomocą X
Zmiana rozmiarów warstw za pomocą XPodstawy

1. Co to jest Javascript?

JavaScript jest zasadniczo językiem skryptowym używanym do zwiększania interaktywności stron internetowych, ponieważ można go wstawić do HTML. Javascript jest rozumiany przez wszystkie nowoczesne przeglądarki internetowe.

2. Jakie są funkcje Javascript?

Walidacja danych wejściowych: JavaScript umożliwia weryfikację danych wejściowych użytkownika przed wysłaniem ich na serwer w celu wykonania operacji zaplecza.
Kontrola nad przeglądarką: JavaScript daje większą kontrolę nad przeglądarką, dzięki czemu możesz zmienić kolor tła tej strony, a także tekst na pasku stanu przeglądarki.
Wykryj przeglądarkę i system operacyjny: JavaScript umożliwia wykrycie przeglądarki użytkownika i systemu operacyjnego, dzięki czemu można wykonywać operacje zależne od platformy.
Obsługa daty i godziny: Javascript umożliwia zapisywanie daty i godziny użytkowników w oparciu o kod, a także umożliwia przechwytywanie daty i godziny użytkowników, ponieważ użytkownik i serwer mogą znajdować się w różnych strefach czasowych.
Generowanie kodu HTML w locie: JavaScript umożliwia dynamiczne generowanie kodu HTML.

3. Jakie są zalety Javascript?

Większa prędkość: JavaScript jest szybki, ponieważ działa natychmiast w przeglądarce po stronie klienta. Javascript nie jest zależny od sieci, chyba że przetwarzanie danych zaplecza jest wymagane. Trzeba skompilować JavaScript po stronie klienta, ponieważ jest on interpretowany bezpośrednio przez przeglądarki internetowe.
Interoperacyjność: Javascript można wstawić na stronę internetową niezależnie od rozszerzenia. W innych językach, takich jak Perl i PHP, można go używać wewnątrz skryptu.
Bogate interfejsy: Javascript ma rozległe biblioteki, takie jak (wykresy, przeciągnij i upuść, suwaki itp.), które pozwalają zapewnić atrakcyjny wygląd Twojej witryny.
Zmniejszenie obciążenia serwera: Ponieważ JavaScript jest językiem skryptowym po stronie klienta, zmniejsza obciążenie serwerów witryny, ponieważ wiele operacji można wykonać po stronie klienta, co zmniejsza obciążenie serwera i umożliwia obsługę większej liczby użytkowników.

4. Jakie są wady Javascript?

Bezpieczeństwo po stronie klienta: kod JavaScript jest wykonywany na komputerze użytkownika, dlatego w niektórych przypadkach można nim manipulować w złośliwych celach.
Obsługa przeglądarek: JavaScript jest czasami różnie interpretowany przez różne przeglądarki.

5. Jaka jest różnica między JavaScript a ECMAScript?

JavaScript to język skryptowy, który został utworzony przez zachowanie specyfikacji ECMAScript u podstaw. ECMAScript to nic innego jak standard lub specyfikacja zdefiniowana w celu tworzenia różnych języków skryptowych, a jednym z nich jest JavaScript. Javascript, Jscript i ActionScript to kilka języków skryptowych, które są zgodne ze specyfikacjami ECMAScript.

6. Kto opracował Javascript?

JavaScript został stworzony w 1995 roku przez Brendana Eicha podczas jego pracy w Netscape Communications. Został zainspirowany Java, Scheme i Self.

7. Jak wstawić JavaScript na stronie WWW?

Możesz użyć tagu < script > w html. Znacznik < script > posiada atrybut type, który określa, jaki kod znajduje się wewnątrz tagu script. Możesz używać elementu < script > na stronach internetowych na następujące sposoby:

•  W elemencie głowy

•  W elemencie ciała

•  Jako zewnętrzny plik skryptu

Aby używać JavaScript jako języka skryptowego dla stron internetowych w lub , możesz zdefiniować typ jako "text / javascript". Na przykład

< script type = "text / javascript" >

< /script >

Czasami może być konieczne użycie tego samego kodu JavaScript na kilku stronach internetowych, w takich przypadkach można przechowywać kod JavaScript w zewnętrznym pliku i zapisać jako plik < nazwa pliku > .js. Następnie skrypt ten można udostępnić stronie internetowej za pomocą atrybutu src tagu < script >

Na przykład, < script src = "adres URL pliku zewnętrznego" > < /script >

8. Jakie są zalety korzystania z zewnętrznego javascript?

Umieszczanie kodu JavaScript w zewnętrznych plikach js ma kilka zalet w porównaniu ze skryptami wbudowanymi: oddzielenie kodu HTML i JavaScript pomaga lepiej zarządzać bazą kodu. Aby usprawnić programowanie, projektanci mogą pracować równolegle z programistami bez konfliktów kodu. Takie podejście sprawdza się również w przypadku nowoczesnych systemów kontroli wersji kodu źródłowego, takich jak GIT i SVN. Każdy z tych plików może przechowywać historię. Segregacja HTML i JavaScript sprawia, że kod, podobnie jak HTML, jest łatwy do odczytania. Posegregowane zewnętrzne pliki JavaScript są zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki i mogą przyspieszyć ładowanie strony. Te małe pliki js można zminimalizować, aby zmniejszyć rozmiar i uniemożliwić ich odczytanie przez ludzi, używając zamknięcia Google lub YUI Compressor lub innego. Wiele popularnych bibliotek JavaScript jest dostępnych jako hostowane w sieciach dostarczania treści (cdn) i możesz po prostu wskazać je za pomocą adresu URL w src, co pozwala uniknąć kopiowania pliku js do folderu lokalnego. Korzystając z zewnętrznych Js, możesz skorzystać z zaawansowanych narzędzi, takich jak RequireJS lub CommonJS, aby ładować te skrypty w sposób logiczny i modułowy

9. W JavaScript jest rozróżniana wielkość liter?

Tak, JavaScript jest językiem skryptowym uwzględniającym wielkość liter. Zmienne, funkcje, słowa kluczowe muszą mieć spójną wielkość liter, w przeciwnym razie nie zostaną rozpoznane przez JavaScript i wygenerują błąd. na przykład

var pratik;

var praTik;

W powyższym przypadku pratik i praTik będą traktowane jako różne zmienne.

10. Czy średnik jest obowiązkowy w JavaScript na końcu oświadczenia?

Nie, nie jest konieczne używanie średnika na końcu instrukcji, ale mimo to zostanie uznane za prawidłowe.

11. Jakie są różne typy danych w JavaScript?

Poniżej znajdują się podstawowe typy danych w Javascript:

Podstawowe typy danych:

•  Liczba: reprezentuje wartości liczbowe, zarówno całkowite, jak i zmiennoprzecinkowe.
•  Ciąg: ciąg znaków jest reprezentowany za pomocą ciągu znaków.
•  Boolean: reprezentuje wartość logiczną, prawda lub fałsz.
•  Niezdefiniowana: reprezentuje niezdefiniowaną wartość.
•  Null: reprezentuje null.

Niepodstawowe typy danych:

•  Obiekt: reprezentuje bardziej złożoną strukturę danych.
•  Tablica: reprezentuje grupę elementów.
•  RegExp: reprezentuje wyrażenie regularne.

12. Jak dodać komentarz?

JavaScript udostępnia dwa rodzaje komentarzy:

Komentarze jednowierszowe i komentarze wielowierszowe.
Komentarze jednowierszowe zaczynają się od // i kończą końcem linii:
x ++; // komentarz jednowierszowy
Komentarze wielowierszowe są rozdzielane znakami /* i */ :
// /* To jest
multiliniowy
komentarz.
* /

13. Co to jest silnik Javascript?

Silnik JavaScript to program komputerowy służący do wykonywania kodu JavaScript. Silniki JS zostały opracowane przez producentów przeglądarek internetowych i każda większa przeglądarka ma taką. Chrome V8 od Google jest najczęściej używanym silnikiem, używa go Google Chrome. SpiderMonkey jest rozwijany przez Mozillę do użytku w przeglądarce Firefox. JavaScriptCore to silnik Apples dla przeglądarki Safari.

14. Jakie znasz różne frameworki Javascript?

• Angular
• React
• Vue
• Node
• Ember
• Meteor
• Backbone
• Aurelia
• Polymer
• Mithril

15. Wyjaśnij zmienną w Javascript.

Zasadniczo zmienna służy do tymczasowego przechowywania danych. Ma nazwę, wartość i adres pamięci. Musisz zadeklarować zmienną przed użyciem jej do przechowywania danych. Poniżej znajduje się składnia deklaracji zmiennej:

var nazwa_zmiennej;
Tutaj var to słowo kluczowe, a nazwa_zmiennej to nazwa zmiennej. Możesz również zdefiniować wiele zmiennych za pomocą jednej instrukcji, jak:
var zmienna1, zmienna2, zmienna3;
Wartość można przypisać do zmiennej jako:
var nazwa_zmiennej = wartość;

16. Co to jest var?

Instrukcja var deklaruje zmienną i opcjonalnie może również zainicjować jej wartość. Zmienne są deklarowane przy użyciu var, jak poniżej,

var nazwa_zmiennej1 [= wartość1] [, nazwa_zmiennej2 [= wartość2]… [, nazwa_zmiennejN [= wartośćN]]];

17. Co to jest let?

"Let" umożliwia zadeklarowanie zmiennych, których zakres jest ograniczony do określonego bloku, wyrażenia, w którym jest używany lub instrukcji. Zmienne deklaruje się za pomocą let jak poniżej,

Let zmienna1 [= wartość1] [, zmienna2 [= wartość2]] [,…, zmiennaN [= wartośćN];

18. Co to jest const?

Stałe mają zasięg blokowy, podobnie jak zmienne zdefiniowane za pomocą instrukcji let. Wartość stałej nie może się zmienić w wyniku ponownego przypisania i nie można jej ponownie zadeklarować.

19. Jaka jest różnica między let i var?

Zmienna zdefiniowana za pomocą var jest dostępna w dowolnym miejscu funkcji, stąd słowo kluczowe "var" ma zakres funkcji. Let ma zakres blokowy. Zmienna zadeklarowana za pomocą słowa kluczowego "let" ma zasięg tylko w tym bloku.

20. Jaka jest różnica między let i const?

"Let" umożliwia dowolną zmianę wartości zmiennej. Używając "const", po pierwszym przypisaniu wartości nie możemy ponownie zdefiniować wartości.

21. Co to jest automatyczna konwersja typów?

Gdy JavaScript próbuje operować na nieprawidłowym typie daty, spróbuje przekonwertować wartość na "właściwy" typ.

22. Co to są operatory w Javascript?

Operator jest symbolem lub słowem używanym do wykonania określonego zadania, operacji. Operatory arytmetyczne, przypisanie, porównania, logiczne i warunkowe to typy operatorów.

23. Wyjaśnij różne typy operatorów w Javascript.

Poniżej znajdują się typy operatorów:

Operatory arytmetyczne: Operatory arytmetyczne służą do wykonywania działań arytmetycznych między zmiennymi a wartościami. Dodawanie (+), odejmowanie (-), mnożenie (*), dzielenie (/), moduł (%), przyrost (++) i dekrementacja (--) to operatory arytmetyczne.

Operatory przypisania: operatory przypisania służą do przypisywania wartości do zmiennych. =, + =, - =, * =, / =,% = to operatory przypisania.

Operatory porównania: operatory porównania służą do porównywania zmiennych lub wartości. Równe (==), równa wartość i typ (===), nierówna (! =), Różna wartość lub typ (! ==), mniejsza niż (<), większa niż (>), mniejsza niż lub równe (<=) i większe lub równe (> =) to operatory porównania.

Operatory logiczne: Operatory logiczne umożliwiają programowi wykonanie decyzji opartej na logice wielu warunków. Operatory logiczne używane do podejmowania decyzji to And (&&) lub (||), a nie (!).

Operator warunkowy: operatory warunkowe służą do warunkowego przypisywania wartości do zmiennej. (stan: schorzenie) ? wartość1: wartość2 jest operatorem warunkowym.

24. Co to są instrukcje przepływu kontroli?

Możesz zmienić kolejność wykonywania instrukcji JavaScript za pomocą instrukcji przepływu sterowania. Poniżej znajdują się typy instrukcji przepływu kontroli:

Instrukcje wyboru: Instrukcje wyboru używają warunku do określenia, która grupa instrukcji powinna zostać wykonana, jeśli… .else, if i switch są instrukcjami selekcji.

Pętle: pętle pozwalają na wielokrotne wykonywanie grup instrukcji, aż warunek zostanie spełniony, while, do…while, for są pętlami.

Instrukcje skoku: instrukcje skoku służą do przerywania lub kończenia pętli, instrukcje przerywania i kontynuowania są instrukcjami skoku.

25. Co to jest break?

Instrukcja Break całkowicie zatrzymuje wykonywanie pętli.

26. Co to jest continue?

Instrukcja continue zatrzymuje wykonywanie bieżącej iteracji w pętli i kontynuuje wykonywanie następnej iteracji pętli.

27. Jaka jest różnica między porównywaniem zmiennych przy użyciu operatora "==" i "==="? Operator "==" sprawdza abstrakcyjną równość, tj. wykonuje wymagane konwersje typów przed wykonaniem porównania równości. Ale operator "===" testuje pod kątem ścisłej równości, tj. nie dokona konwersji typu, więc jeśli dwie wartości nie są tego samego typu, po porównaniu zwróci fałsz.

28. Co to jest operator typeof?

Operator typeof służy do pobierania typu danych swojego operandu. Operand może być literałem lub strukturą danych, taką jak zmienna, funkcja lub obiekt na przykład

console.log (typeof somevar);

Operator typeof zwraca poniższe wartości jako ciąg: obiekt, wartość logiczna, funkcja, liczba, ciąg i nieokreślona.

29. Co to jest zmienne podnoszenie?

W Javascript, niezależnie od tego, gdzie została dokonana faktyczna deklaracja, wszystkie deklaracje zmiennych, które używają var, są podnoszone / przenoszone na początek zakresu funkcjonalnego / lokalnego (jeśli zadeklarowano wewnątrz funkcji) lub na początek zakresu globalnego (jeśli zadeklarowane poza funkcją). To podnoszenie zakresu nazywa się podnoszeniem. W związku z tym,

bla = 2;

var bla;

//… jest domyślnie rozumiane jako:

var bla;

bla = 2;

30. Jaka jest różnica między undefined i null?

Undefined oznacza, że zmienna została zadeklarowana, ale nie ma jeszcze przypisanej wartości. Z drugiej strony null jest w zasadzie wartością, która została przypisana. Ponadto undefined jest samym typem (niezdefiniowanym), podczas gdy null jest obiektem. Nieprzypisane zmienne są inicjowane z domyślną wartością undefined przez JavaScript lub undefined mogą być przypisane do zmiennej poprzez kod. Podczas gdy JavaScript nigdy nie ustawia wartości na null. Należy to zrobić programowo.

31. Jaki jest wynik null == undefined?

null == undefined zwróci wartość true.

Jednak null === undefined zwróci false.

32. Co to są znaki ucieczki?

Znaki ucieczki (ukośnik odwrotny) są używane przed znakami specjalnymi, takimi jak ampersand, apostrofy, cudzysłowy i apostrofy w celu ich wyświetlenia, np.

console.log ("I \" m Pratik Bandal "); ? Prawidłowa składnia

console.log ("Jestem Pratik Bandal"); ? Błąd składni

W powyższym przykładzie, jeśli odwrotny ukośnik nie zostanie użyty przed pojedynczymi cudzysłowami, ta linia spowoduje błąd składni.

33. Jak stworzyć tablicę w javascript?

Tablice można definiować za pomocą literału tablicowego w następujący sposób:

var a = [];

var b = [1, 2, 3];

34. Jak stworzyć trójwymiarową tablicę?

Możesz zdefiniować tablice trzywymiarowe przy użyciu następującej tablicy:

var threedimentionalarray = [[[]]];

35. Jakie są konwencje nazewnictwa zmiennych w JavaScript?

Podczas nazywania zmiennych w JavaScript należy przestrzegać następujących zasad: Nie wolno używać żadnego z zastrzeżonych słów kluczowych jako nazwy zmiennej. Nazwy zmiennych JavaScript nie powinny zaczynać się od cyfr (0-9). Muszą zaczynać się od litery lub znaku podkreślenia. Nazwy zmiennych JavaScript uwzględniają wielkość liter.

36. Dlaczego nie powinieneś preferować używania zmiennych globalnych?

Zmienna globalna może być tworzona przez wielu programistów, co powoduje powielanie zmiennych globalnych. Zduplikowana zmienna może nadpisać wartość zmiennej.

37. Co to są funkcje?

Funkcja to zbiór instrukcji, które można wykorzystać w dowolnym miejscu programu, służy do wykonania określonego zadania.

38. Jakie są typy funkcji w Javascript?

Poniżej znajdują się rodzaje funkcji:

Nazwane: Funkcje, które w momencie definiowania mają nazwę, są nazwane funkcjami, np.

function print () {

console.log ("To nazywa się funkcja !!!");

}

Anonimowe: funkcje, które nie mają nazw, są anonimowymi funkcjami

var print = function () {

console.log ("To jest funkcja anonimowa !!!");

}

39. Jakie są często używane wbudowane funkcje globalne?

Alert (), prompt(), isNan(), eval(), isFinite(), confirm(), parseInt(), parseFloat(), escape(), unescape() to najczęściej używane wbudowane funkcje globalne.

40. Co to jest isNaN?

Jest to funkcja, która określa, czy wartość jest niedozwoloną liczbą. Metoda isNan() zwraca true, jeśli przekazana wartość to NaN (Not a number) i jest typu number, w przeciwnym razie zwraca false, np.

Dane wejściowe: "213"

Wynik: fałsz

Wejście: "cześć"

Wyjście: prawda

41. Co to jest parseInt?

ParseInt to funkcja, która analizuje ciąg i zwraca wartość całkowitą znalezioną w ciągu.

42. Co to jest alert?

Funkcja alert() służy do wyświetlania informacji w oknie komunikatu.

43. Co jest confirm?

Funkcja confirm() wyświetla okno komunikatu z dwoma przyciskami, OK i Cancel. Po kliknięciu przycisku OK funkcja zwraca wartość true. Po kliknięciu przycisku Cancel funkcja zwraca wartość false.

44. Co to jest charAt?

Funkcja charAt() zwraca znak z określonego indeksu. na przykład

var str = "Pratik";

console.log (str.charAt (0));

Wynik :

P.

45. Co to jest indexOf?

Ta funkcja zwraca indeks w obiekcie ciągu wywołującego pierwszego wystąpienia określonej wartości i zwraca indeks znalezionego wystąpienia lub wartość -1, jeśli nie zostanie znaleziona.

na przykład

var str = "To jest książka javascript";

console.log (str .indexOf ("javascript"));

Wynik:

8

46. Co to są zakresy funkcji?

Zakres definiuje dostępność funkcji i jej zmiennych. W Javascript zakres jest podzielony na dwie kategorie:

Globalny: funkcja o zasięgu globalnym jest dostępna w dowolnym miejscu programu.

Lokalny: funkcja o zasięgu lokalnym jest dostępna tylko w ramach jej funkcji nadrzędnej.

47. Co to jest tryb ścisły?

Tryb ścisły zapobiega niektórym akcjom i generuje więcej wyjątków. Instrukcja "use strict" nakazuje przeglądarce używanie trybu ścisłego, który jest zredukowanym i bezpieczniejszym zestawem funkcji JavaScript. Tryb ścisły eliminuje ciche błędy w JavaScript, zmieniając je tak, aby wyświetlały błędy. Tryb ścisły rozwiązuje błędy, które utrudniają silnikom JavaScript wykonywanie optymalizacji, dlatego kod w trybie ścisłym może czasami działać szybciej niż identyczny kod, który nie jest trybem ścisłym. Tryb ścisły zabrania niektórych składni, które będą prawdopodobnie definiowane w przyszłych wersjach ECMAScript. Zapobiega lub generuje błędy, gdy podejmowane są niebezpieczne działania (takie jak uzyskanie dostępu do obiektu globalnego). Wyłącza funkcje, które są mylące lub źle przemyślane. Dzięki trybowi Ścisłemu pisanie bezpiecznego JavaScript staje się łatwiejsze. Tryb ścisły dotyczy poszczególnych funkcji lub całych skryptów. Nie dotyczy instrukcji blokowych ujętych w nawiasy {}; próba zastosowania go w takich kontekstach nic nie daje. Aby wywołać tryb ścisły dla całego skryptu, należy umieścić instrukcję "use strict" przed innymi instrukcjami. Aby wywołać tryb ścisły dla funkcji, umieść instrukcję "użyj ścisłego" w treści funkcji przed innymi instrukcjami.

48. Co to jest domknięcie funkcji?

Domknięcie to funkcja języka JavaScript, w której funkcja wewnętrzna ma dostęp do zmiennych funkcji zewnętrznej (obejmującej).

49. Co to jest funkcja wywołania zwrotnego?

Funkcja przekazana do innej funkcji jako argument, czyli wtedy wywoływana wewnątrz funkcji zewnętrznej w celu wykonania jakiejś czynności nazywana jest funkcją zwrotną.

na przykład

function showName (name) {

alert ("Nazwa użytkownika to:" + nazwa);

}

function displayName (callback) {

var name = prompt ("Proszę podać nazwę do wyświetlenia");

callback (nazwa);

}

displayName (showName);

50. Co to jest funkcja setTimeout?

Funkcja setTimeout () wykonuje funkcję w określonych odstępach czasu.

setTimeout (wyrażenie, limit czasu);

Tutaj wyrażenie to funkcja / kod, który jest wywoływany tylko raz, a limit czasu to liczba milisekund oczekiwania przed wywołaniem funkcji. Funkcja clearTimeout () służy do dezaktywowania lub anulowania timera ustawionego funkcją setTimeout ().

51. Co to jest funkcja setInterval?

Funkcja setInterval() wykonuje funkcję po określonym czasie interwał.

setInterval (wyrażenie, limit czasu);

Tutaj wyrażenie określa funkcję / kod, który ma zostać wywołany po określonym przedziale czasu, a limit czasu określa przedział czasu między wywołaniami funkcji. Funkcja clearInterval () służy do anulowania lub dezaktywacji licznika czasu ustawionego funkcją setInterval().

52. Jaka jest różnica między funkcjami setInterval i setTimeout?

Funkcja setTimeout (wyrażenie, timeout) uruchamia funkcję jeden raz po przekroczeniu limitu czasu. setInterval (wyrażenie, timeout) uruchamia funkcję w powtarzających się interwałach, z przerwą między nimi.

53. Co to jest metoda encodeURI ()?

Metoda encodeURI() koduje Uniform Resource Identifier, zastępując każde wystąpienie poszczególnych znaków jedną, dwiema, trzema lub czterema sekwencjami specjalnymi reprezentującymi kodowanie znaków UTF-8.

54. Co to jest metoda decodeURI ()?

Metoda decodeURI() dekoduje jednolity identyfikator zasobu utworzony wcześniej przez encodeURI ().

55. Co to są zdarzenia?

Zdarzenia to akcje lub zdarzenia zachodzące w programowanym systemie, na które możesz w jakiś sposób zareagować. Zdarzenia są obsługiwane przez funkcję znaną jako program obsługi zdarzeń.

56. Jakie są różne zdarzenia w Javascript?

Poniżej wymieniono kilka ważnych wydarzeń:

Zdarzenia wejściowe

onsubmit - uruchamia się po przesłaniu formularza.

onselect - uruchamia po wybraniu elementu.

onchange - wyzwala, gdy zmiany zachodzą w elemencie.

onfocus - uruchamia się, gdy okno staje się aktywne.

onreset - uruchamia się, gdy użytkownik kliknie przycisk resetowania.

onblur - uruchamia się, gdy okno traci ostrość.

onkeyup - wyzwala po zwolnieniu klucza.

onkeydown - uruchamia się po naciśnięciu klawisza.

Zdarzenia kliknięcia

onclick - uruchamia się po kliknięciu przycisku myszy.

ondblclick - uruchamia się po dwukrotnym kliknięciu przycisku myszy.

Zdarzenia myszy

ondrag - uruchamia się, gdy element jest przeciągany.

ondragend - uruchamia się po zakończeniu przeciągania.

ondragstart - uruchamia się po rozpoczęciu przeciągania.

ondragenter - uruchamia się po upuszczeniu przeciągniętego elementu.

ondragleave - uruchamia się po opuszczeniu celu podczas przeciągania elementu.

onmouseover - uruchamia się, gdy wskaźnik myszy się przesuwa po elemencie

onmousedown - uruchamia się po naciśnięciu przycisku myszy.

onmouseup - uruchamia się po zwolnieniu przycisku myszy.

onscroll - uruchamia przewijanie paska przewijania elementu.

Zdarzenia ładowania

onload - uruchamia się po załadowaniu strony.

onerror- wyzwala, gdy wystąpi błąd podczas ładowania obrazu.

onunload - uruchamia się, gdy przeglądarka zamyka dokument.

57. Co to są programy obsługi zdarzeń?

Procedura obsługi zdarzeń to procedura używana do obsługi zdarzenia, umożliwiająca programistom pisanie kodu, który będzie wykonywany po wystąpieniu zdarzenia.

58. Co to jest metoda addEventListener()?

Metoda addEventListener() dołącza procedurę obsługi zdarzenia do określonego elementu. Do jednego elementu można dodać wiele programów obsługi zdarzeń. Możliwe jest dodanie detektora zdarzeń do dowolnego obiektu DOM.

na przykład

document.getElementById ("someUniqueDivId"). addEventListener ("cli ck", respondtoclick);

function respondtoclick () {

console.log ("Zrób coś !!!");

}

59. Jak usunąć detektor zdarzeń z dowolnego elementu?

RemoveEventListener() to wbudowana funkcja JavaScript, która usuwa procedurę obsługi zdarzenia z elementu dla dołączonego zdarzenia. Poniższy przykład pokazuje, jak usunąć detektor zdarzeń, który został dodany w poprzednim przykładzie. na przykład

document.getElementById ("someUniqueDivId"). removeEventListener ("click", respondtoclick);

60. Jakie są różne kody kluczy?

Konieczna jest znajomość kodów skojarzonych z klawiszami, aby zidentyfikować, który klawisz jest wciśnięty w kodzie. 61. Co to jest tworzenie pęcherzyków?

Kiedy zdarzenie ma miejsce na elemencie, najpierw uruchamia procedury obsługi na tym konkretnym elemencie, a po uruchomieniu tych funkcji obsługi na jego rodzicu, dzieje się to aż do wszystkich innych elementów nadrzędnych. To tworzenie pęcherzyków od dziecka do rodzica nazywa się propagacją zdarzeń. Kliknięcie na wewnętrzny < p > najpierw uruchamia się po kliknięciu tego < p >, potem zewnętrznego < div >, potem zewnętrznego < form > i tak dalej, aż do obiektu dokumentu. Ten proces nazywa się "bulgotaniem", ponieważ zdarzenia "bulgoczą" od wewnętrznego elementu w górę przez rodzica jak bańka w wodzie.

62. Czy można zatrzymać bulgotanie wydarzeń?

Tak, za pomocą metody event.stopPropagation(). Jeśli chcesz zatrzymać przepływ zdarzenia od celu zdarzenia do górnego elementu w DOM, metoda event.stopPropagation() zatrzymuje zdarzenie, aby przejść z dołu do góry.

63. Co to jest przechwytywanie zdarzeń?

W fazie przechwytywania: przeglądarka sprawdza, czy najbardziej zewnętrzny przodek elementu (< html >) ma zarejestrowaną procedurę obsługi zdarzenia onclick podczas fazy przechwytywania i uruchamia go, jeśli tak. Następnie przechodzi do następnego elementu wewnątrz < html > i robi to samo, potem następny i tak dalej, aż dotrze do elementu, który został faktycznie kliknięty. Faza przejmowania nie jest często używana. Zwykle jest to dla nas niewidoczne.

64. Co to jest delegacja zarzeń?

Koncepcja delegowania zdarzeń opiera się na fakcie, że jeśli chcesz, aby jakiś kod był uruchamiany po kliknięciu dowolnego z dużej liczby zgrupowanych elementów podrzędnych, możesz ustawić detektor zdarzeń na ich rodzicu i wyświetlić zdarzenia, które się na nich zachodzą, rodzic, zamiast ustawiać detektor zdarzeń dla każdego dziecka indywidualnie. Dobrym przykładem jest seria elementów listy < li > - możesz ustawić odbiornik zdarzeń kliknięcia na nadrzędnym < ul >, jeśli chcesz, aby każdy z nich < li > wyświetlał komunikat po kliknięciu i pojawi się w Lista przedmiotów.

65. Co to jest obiekt?

Obiekt jest zbiorem właściwości i metod. Obiekt w JavaScript również jest zmiennym. Obiekt może mieć właściwości dowolnego typu danych (String, Number, Boolean itp.). Właściwości obiektu mogą być wartościami pierwotnymi, innymi obiektami i funkcjami.

na przykład

var book = {

name: "Javascript Book",

author: "Pratik Bandal",

pages: 100

}

66. Jakie są sposoby tworzenia obiektów?

W Javascript możesz tworzyć obiekty na następujące sposoby:

Korzystanie z literałów:

Używając literału obiektowego możesz w zasadzie stworzyć obiekt używając par nazwa-wartość wewnątrz nawiasów klamrowych {}.

na przykład

var book = {

name: "Javascript Book",

author: "Pratik Bandal",

pages: 100

}

Użycie słowa kluczowego new z wbudowaną funkcją konstruktora obiektów: Używając słowa kluczowego new możesz stworzyć obiekt, a następnie ustawić jego właściwości jak poniżej, np.

var book = new Object ();

person.name = "Jan";

person.auther = "Doe";

person.pages = 50;

Używanie słowa kluczowego new z wbudowaną funkcją konstruktora zdefiniowaną przez użytkownika: Najpierw tworzymy funkcję konstruktora, a następnie pobieramy obiekty za pomocą słowa kluczowego "new". .

na przykład

function Book (name, author, pages) {

this.name = name;

this.author = autor;

this.pages = strony;

}

Następnie tworzymy obiekt Book, jak poniżej,

var book = new Book ("Javascript Book", "Pratik Bandal", 100);

Korzystanie z Object.create():

Metoda Object.create() tworzy nowy obiekt, korzystając z istniejącego obiektu jako prototypu nowo utworzonego obiektu.

na przykład

const person = {

isHuman: false,

printIntroduction: function () {

console.log (`Czy jestem człowiekiem? $ {this.isHuman}`);

}

};

const me = Object.create(person);

67. Które są obiektami wbudowanymi czy natywnymi?

JavaScript udostępnia Number, Boolean, String, Array, Date, Math, RegExp, które są wbudowane w obiekty. 68. Co to jest słowo kluczowe "this"?

Słowo kluczowe this odnosi się do obiektu, do którego należy. W metodzie obiektowej odnosi się to do obiektu, do którego należy metoda. W przypadku użycia samodzielnie właścicielem jest obiekt Global, więc odnosi się to do obiektu Global (obiektu Windows). W funkcji odnosi się to do obiektu Global (obiektu Windows). W trybie ścisłym, gdy jest używany w funkcji, jest to niezdefiniowane. W programach obsługi zdarzeń HTML odnosi się to do elementu w html, który odebrał zdarzenie.

69. Co to jest obiekt String?

Obiekt typu String jest w zasadzie sekwencją znaków. Obiekt String udostępnia szereg metod do wykonania wymaganych operacji na obiekcie String. Udostępnia metody takie jak charAt(), charCodeAt(), concat(), indexOf(), match(), slice(), split(), substr(), toLowerCase(), toUpperCase(), valueOf(), toString( ), który zapewnia ważne funkcje, które można wykonać na łańcuchu.

70. Co to jest obiekt typu Number?

Number to obiekt opakowujący JavaScript, który umożliwia pracę z wartościami liczbowymi. Obiekt Number jest tworzony jako, var numberVar = new Number ([wartość]); Zapewnia metody takie jak isNaN(), isFinite(), isInteger(), isSafeInteger(), parseInt(), parseFloat() do pracy z liczbami.

71. Co to jest obiekt boolowski?

Obiekt boolowski opakowuje wartość logiczną. Obiekt boolowski jest tworzony jako,

var booleanVar = new Boolean ([wartość]).

Jeśli wartość jest pominięta lub wynosi 0, -0, null, false, NaN, undefined lub pusty ciąg (""), obiekt ma początkową wartość false. Wszystkie inne wartości, w tym dowolny obiekt lub ciąg "false", tworzą obiekt z początkową wartością true.

72. Wyjaśnij, czym jest obiekt Array

Array jest globalnym obiektem używanym do przechowywania różnych elementów do budowy tablic. Obiekt Array jest tworzony jako,

new Aray (ele0, ele1 [,… [, eleN]])

new Array (arrayLength)

73. Wyjaśnij temat obiektu Date.

Obiekt JavaScript Date reprezentuje jeden moment w czasie. Obiekty Date używają uniksowego znacznika czasu, który jest wartością całkowitą będącą liczbą milisekund od 1 stycznia 1970. Obiekt Date jest tworzony jako,

new Date();

new Date(wartość); new Date (dateString); new Date(year, monthIndex [, day [, hours [, minutes [, seconds [, milliseconds]]]]])

74. Wyjaśnij temat obiektu Math.

Math to obiekt wbudowany, który ma metody i właściwości dla stałych i funkcji matematycznych. W przeciwieństwie do innych obiektów globalnych, Math nie ma konstruktora. Wszystkie metody i właściwości Math są statyczne. Zapewnia metody takie jak sin (x), cos (x), tan (x), exp (x), floor (x), max ([x [, y [,…]]]), min ([x [, y [,…]]]), pow (x, y), random (), round (x), trunc (x) dla operacji matematycznych.

75. Wyjaśnij na temat obiektu RegExp.

Konstruktor RegExp służy do tworzenia obiektu wyrażenia regularnego do dopasowywania tekstu do wzorca. Obiekt Date jest tworzony jako,

new RegExp (wzorzec [, flagi])

76. Co to jest przestrzeń nazw?

W JavaScript przestrzeń nazw to pojedynczy obiekt globalny, który będzie zawierał wszystkie nasze funkcje, metody, zmienne. Javascript nie zapewnia domyślnej przestrzeni nazw, którą trzeba utworzyć, więc wszystkie funkcje, zmienne i obiekty w JavaScript są domyślnie globalne.

77. Jak stworzyć przestrzeń nazw?

Poniżej znajduje się przykład tworzenia przestrzeni nazw i funkcji dostępu w jej obrębie:

var myProjectNameSpace = {

projectfunctionone: function () {

},

projectfunctiontwo: function () {

}

}

.

.

.

myProjectNameSpace. Projectfunctionone ();

78. Co to jest prototyp w javascript?

Wszystkie obiekty w Javascript mają właściwość nazywaną prototypem, prototypem jest obiekt, który ma domyślnie właściwości konstruktora. Obiekt prototypowy jest domyślnie powiązany ze wszystkimi funkcjami i obiektami w języku JavaScript, gdzie właściwość prototypu funkcji jest dostępna i można ją modyfikować, a właściwość prototypu obiektu nie jest widoczna. Właściwość prototypu umożliwia dodawanie właściwości i metod do dowolnego obiektu.

na przykład

somecustomcreationobject.prototype.age = 29;

79. Co to jest dziedziczenie prototypowe?

Obiekt posiada własność zwaną prototypem, która może odnosić się do innego obiektu. Jeśli chcesz odczytać właściwość z obiektu, a jej brakuje, JavaScript automatycznie pobiera ją z prototypu. Nazywa się to "dziedziczeniem prototypowym".

80. Jaka jest różnica między call() a apply()?

Metoda Function.prototype.call() wywołuje funkcję z podaną tą wartością i argumentami podanymi indywidualnie. Podczas korzystania z metody call () konieczna jest znajomość argumentów funkcji. Metoda Function.prototype.apply () wywołuje funkcję z podaną tą wartością i argumentami podanymi jako tablica (lub obiekt podobny do tablicy). Podczas korzystania z metody apply () konieczna jest znajomość argumentów funkcji.

81. Co to jest Promise?

Obiekt Promise reprezentuje ostateczne zakończenie (lub niepowodzenie) operacji asynchronicznej wraz z wynikową wartością. Promise to proxy dla wartości, która może być znana lub nie, kiedy obietnica jest tworzona. Umożliwia powiązanie procedur obsługi z ostateczną wartością sukcesu lub przyczyną niepowodzenia akcji asynchronicznej. Dzięki temu metody asynchroniczne zwracają wartości, takie jak metody synchroniczne: zamiast natychmiastowego zwracania wartości końcowej, metoda asynchroniczna zwraca obietnicę dostarczenia wartości w pewnym momencie w przyszłości.

82. Co to jest model obiektów przeglądarki?

Model obiektów przeglądarki (BOM) to hierarchia obiektów przeglądarki, które są używane do manipulowania metodami i właściwościami powiązanymi z samą przeglądarką internetową. Domyślnym obiektem przeglądarki jest okno, co oznacza, że można wywołać wszystkie funkcje okna, określając okno lub bezpośrednio. Obiekty składające się na zestawienie komponentów obejmują obiekt okna, obiekt nawigatora, obiekt ekranu, obiekt lokalizacji, historię i obiekt dokumentu.

83. Co to jest obiekt okna?

W przeglądarce z kartami każda karta jest reprezentowana jako obiekt okna. Każdy obiekt, zmienna i funkcja zdefiniowana na stronie internetowej używa okna jako obiektu globalnego. Obiekt Window udostępnia metody takie jak alert(), blur(), close(), confirm(), print(), prompt(), open().

84.Co to jest okno dialogowe alertu?

Okna dialogowe alertów są zwykle używane, gdy użytkownicy muszą być świadomi czegoś , nad czym nie mają kontroli, na przykład błędy. Często okna dialogowe z alertami pojawiają się, gdy użytkownik wprowadza nieprawidłowe dane do formularza. Po wywołaniu funkcji alert() przeglądarka tworzy systemowe okno komunikatu, które wyświetla podany tekst z przyciskiem OK. Na przykład poniższy wiersz kodu powoduje wyświetlenie okna komunikatu:

alert ("Twój komunikat o błędzie !!!");

85. Wyjaśnij metodę cofirm

Okno dialogowe potwierdzenia jest podobne do okna dialogowego ostrzeżenia. Główną różnicą między nimi jest obecność przycisku Anuluj wraz z przyciskiem OK w oknie dialogowym potwierdzenia, co pozwala użytkownikowi potwierdzić, czy dane działanie powinno być podjęte. Na przykład następujący wiersz kodu wyświetla okno dialogowe potwierdzenia

confirm("Czy chcesz kontynuować?");

86. Wyjaśnij metodę prompt.

Metoda prompt służy do wyświetlania okna dialogowego z danymi wejściowymi użytkownika. Oprócz przycisków OK i Anuluj, okno dialogowe zawiera również pole tekstowe gdzie użytkownik jest proszony o podanie pewnych danych. Metoda prompt() przyjmuje dwa argumenty: tekst do wyświetlenia użytkownikowi oraz domyślną wartość pola tekstowego (która może być pustym ciągiem znaków, jeśli sobie tego życzysz). Następujący wiersz powoduje wyświetlenie okna:

podpowiedź ("Wprowadź kraj", "USA");

87. Jak przekierować na inną stronę internetową?

Możliwe jest bezpośrednie przekierowanie na inną stronę internetową w javascript przez przypisywanie wartości do window.location lub przy użyciu metod location. assign(), location.replace() i location.reload().

88. Co to jest obiekt navigatora?

Obiekt navigator służy do pobierania informacji o przeglądarce, takich jak nazwa, wersja, typ, język. Posiada metody takie jak javaEnabled() i taintEnabled().

89. Jak zidentyfikować system operacyjny urządzenia klienckiego?

"Navigator.appVersion" służy do wyszukiwania systemu operacyjnego urządzenia klienckiego.

90. Co to jest obiekt History?

Obiekt History składa się z tablicy adresów URL, które użytkownik odwiedza w przeglądarce. Obiekt History udostępnia metody takie jak back(), forward() i go().

91. Jak programowo załadować poprzednią stronę w przeglądarce?

history.back() może służyć do ładowania poprzedniej strony w przeglądarce za pomocą kodu.

92. Jak programowo załadować następną stronę w przeglądarce?

history.forward () może służyć do załadowania następnej strony w przeglądarce za pomocą kodu.

93. Co to jest metoda GO dla obiektu historii?

Metoda go() ładuje określony adres URL z listy historii. history.go (numer | adres URL) parametr liczba | adres URL może być liczbą prowadzącą do adresu URL w określonej pozycji (1 przechodzi o jedną stronę do przodu, -1 do tyłu o jedną stronę) lub ciąg. Ciąg musi być częściowym lub pełnym adresem URL, a funkcja przejdzie do pierwszego adresu URL, który pasuje do ciągu.

94. Co to jest obiekt ekranu?

Obiekt Screen składa się z informacji o ekranie, takich jak wysokość, szerokość i bity koloru ekranu. 95. Co to jest obiekt Location?

Obiekt Location zawiera informacje o aktualnym adresie URL obiektu window. Obiekt Location udostępnia metody takie jak assign(), reload i replace ().

96. Jak wydrukować stronę internetową?

Metoda window.print () wydrukuje bieżącą stronę internetową po wywołaniu.

97. Co to jest obiekt Document?

Obiekt Document reprezentuje dokument HTML, który jest wyświetlany w oknie. Obiekt dokumentu ma właściwości, które umożliwiają dostęp do i modyfikację treści dokumentu. Sposób uzyskiwania dostępu do dokumentu i jego modyfikacji nazywa się Document Object Model lub DOM. Obiekt Document udostępnia metody takie jak open (), close (), write (), getElementById (), getElementByName (), getElementByTagName ().

98. Co to jest DOM?

Model obiektu dokumentu (DOM) reprezentuje stronę HTML lub XML w formacie w taki sposób, że programy mogą zmieniać strukturę, zawartość i styl dokumentu. DOM reprezentuje dokument zarówno jako węzły, jak i obiekty. DOM to obiektowa reprezentacja strony internetowej, którą można modyfikować za pomocą języka skryptowego, takiego jak Javascript.

99. Co to są węzły DOM?

Zgodnie ze standardami W3C HTML DOM, wszystko w HTML może być reprezentowane jako węzły. Węzeł dokumentu reprezentuje cały dokument. Węzeł elementu reprezentuje każdy element HTML, taki jak HTML, HEAD, BODY, A, H1 itd. Węzeł tekstowy reprezentuje zawartość tekstową wewnątrz elementu. Węzeł atrybutów reprezentuje każdy atrybut HTML. Węzeł ma właściwości węzła, które zawierają informacje o węźle Właściwość nodeName określa nazwę węzła. Właściwość nodeValue określa wartość węzła. Właściwość nodeType określa typ węzła

100. Jak zdobyć element z id w DOM?

Do pobrania można użyć metody getElementById() obiektu dokumentu element za pomocą id. na przykład

document.getElementById ("myUniqueId");

101. Jak zdobyć element za pomocą klasy w DOM?

Za pomocą metody getElementByClassName() obiektu dokumentu można pobrać element za pomocą klasy, np.

document.getElementByClassName ("myClass");

102. Jak zdobyć zawartość dowolnego elementu?

Właściwość innerHTML jest przydatna do pobierania lub zastępowania zawartości elementów HTML.

103. Co to są poziomy DOM?

Specyfikacje W3C DOM są podzielone na różne poziomy, z których każdy zawiera wymagane i opcjonalne moduły.

Poziom 0: Zapewnij zestaw interfejsów niskiego poziomu.

Poziom 1: DOM poziom 1 można opisać w dwóch częściach: CORE i HTML.

CORE zapewnia interfejsy niskiego poziomu, które mogą być używane do reprezentowania dowolnego ustrukturyzowanego dokumentu.

HTML zapewnia interfejsy wysokiego poziomu, których można używać do reprezentowania dokumentu HTML.

Poziom 2: składa się z sześciu specyfikacji:

CORE2, WIDOKI, WYDARZENIA, STYL, TRAVERSAL i ZASIĘG.

CORE2: rozszerza funkcjonalność CORE określoną przez DOM poziom 1.

VIEWS: widoki umożliwiają programom dynamiczny dostęp i manipulowanie nimi treścią dokumentu.

EVETS: zdarzenia to skrypty, które są wykonywane, gdy użytkownik reaguje na stronę w sieci.

STYLE: zezwalaj programom na dynamiczny dostęp i manipulowanie zawartością arkuszy stylów.

TRAVERSAL: pozwala programom na dynamiczne przechodzenie przez dokument.

RANGE: pozwala programom dynamicznie identyfikować zakres treści w dokumencie. Poziom 3: składa się z pięciu różnych specyfikacji: CORE3, LOAD, SAVE, VALIDATIONS, EVENTS i XPATH.

CORE3: rozszerza funkcjonalność CORE określoną przez DOM poziom 2.

LOAD i SAVE : umożliwia programowi dynamiczne ładowanie zawartości Dokumentu XML do dokumentu DOM i zapisz dokument DOM do dokumentu XML przez serializację.

VALIDATIONS : umożliwia programowi dynamiczną aktualizację treści i strukturę dokumentu przy jednoczesnym zapewnieniu jego ważności.

EVENTS: rozszerza funkcjonalność Zdarzeń określonych przez DOM poziom 2.

XPATH: XPATH to język ścieżki, którego można używać do uzyskiwania dostępu do drzewa DOM.

104. Co to są odroczone skrypty?

Domyślnie pliki JavaScript przerywają analizowanie dokumentu HTML aby je pobrać i wykonać. Atrybut odroczenia informuje przeglądarkę, aby wykonywała plik skryptu tylko wtedy, gdy dokument HTML zostanie w pełni przeanalizowany.

< script defer src = "myscript.js" >

Zmniejsza to czas ładowania strony internetowej i wyświetla się szybciej.

105. Co to są skrypty asynchroniczne?

Domyślnie pliki JavaScript przerywają analizowanie dokumentu HTML w formacie aby nakazać ich sprowadzenie i wykonanie. Atrybut async służy do wskazania przeglądarce, że plik skryptu może być wykonywany asynchronicznie.

< script async src = "somescript.js" >

Parser HTML nie ma przerwy w miejscu, w którym dociera do znacznika skryptu w celu pobrania i wykonania, wykonanie może nastąpić, gdy skrypt będzie gotowy po pobraniu równolegle z analizą dokumentu.

106. Jaka jest różnica między atrybutem a własnością?

Atrybuty: podaj więcej szczegółów na temat elementu, takiego jak identyfikator, typ, wartość itp.

Właściwość: wartość przypisana do właściwości, np. Typ = "tekst", wartość = "Nazwa" itp.

107. Jaka jest różnica między innerHTML i innerText?

innerHTML: przetworzy tag HTML, jeśli zostanie znaleziony w ciągu

innerText: nie przetworzy tagu HTML, jeśli zostanie znaleziony w ciągu

108. Jaka jest różnica między textContent a innerText?

TextContent zwraca każdy element w węźle. Wewnętrzny tekst jest świadomy stylu i nie zwraca tekstu "ukrytych" elementów.

109. Co to jest HTMLCollection?

Interfejs HTMLCollection reprezentuje ogólny zbiór elementów (w kolejności dokumentów) i oferuje metody i właściwości do wyboru z listy. HTMLCollection ma właściwość length, która zwraca liczbę elementów w kolekcji. Nie jest możliwe iterowanie po liście HTMLCollection przy użyciu domyślnie forEach.

110. Co to jest NodeList?

Obiekty NodeList to kolekcje węzłów, które są zwykle zwracane przez właściwości, takie jak Node.childNodes i funkcje, takie jak jako document.querySelectorAll (). NodeList ma właściwość length, która zwraca liczbę węzłów na liście węzłów. pętle for… of będą dokładnie zapętlać obiekty NodeList.

111. Co to są ramki?

Ramka dzieli stronę na sekcje, aw każdej sekcji można wyświetlić inną stronę.

112. Co to jest plik cookie?

Pliki cookie to małe elementy danych, które składają się z nazwy i pary wartości. Pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze, aby można było uzyskać do nich dostęp przez przeglądarkę internetową. Przeglądarka internetowa i serwer komunikują się przez HTTP, który jest protokołem bezstanowym. Protokół bezstanowy traktuje każde żądanie niezależnie, więc serwer nie przechowuje danych po wysłaniu ich do przeglądarki. Dzięki plikom cookie takie dane mogą być pobierane bezpośrednio z zapisanego pliku cookie, zamiast komunikować się z serwerem. Na przykład, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, nazwa użytkownika może być przechowywana w pliku cookie. Teraz przy następnej wizycie użytkownika plik cookie strony należący do strony jest dodawany do żądania. W ten sposób serwer otrzymuje niezbędne dane "zapamiętywane" przez plik cookie.

113. W jaki sposób plik cookie pomaga w komunikacji HTTP z serwerem klienta?

Gdy użytkownik wysyła żądanie do serwera, każde z tych żądań jest traktowane jako nowe żądanie wysłane przez innego użytkownika. Podczas odbierania żądania HTTP serwer może ewentualnie wysłać nagłówek SetCookie z odpowiedzią. Teraz za każdym razem, gdy użytkownik wysyła żądanie do serwera, plik cookie jest dodawany automatycznie z tym żądaniem. Dzięki plikowi cookie serwer rozpoznaje użytkowników

114. Gdzie są przechowywane pliki cookie?

Podczas sesji przeglądania przeglądarka zapisuje w pamięci pliki cookies, a po zamknięciu przechodzą do pliku o nazwie cookies.txt. Różne przeglądarki przechowują pliki cookie w innej lokalizacji na dysku. Na przykład w systemie Windows Chrome przechowuje pliki cookie w poniższej lokalizacji C: \ Users \ \ AppData \ Local \ Google \ Chrome \ User Data \ Default \

Gdy plik cookie wygasa, nie jest już zapisywany na dysku twardym.

115. Gdzie są parametry pliku cookie?

Istnieje sześć parametrów pliku cookie: nazwa, wartość, data ważności, ścieżka, domena i bezpieczeństwo. Nazwa i wartość są wymagane, podczas gdy wszystkie inne parametry są opcjonalne.

document.cookie = "name = VALUE; expires = DATE; path = PATH; domain = DOMAIN; secure";

Nazwa i wartość: pierwsza część pliku cookie musi mieć nazwę i wartość. Cała nazwa / wartość musi być pojedynczym ciągiem bez przecinków, średników ani białych znaków.

Data wygaśnięcia: plik cookie zniknie, gdy użytkownik wyjdzie z przeglądarki, aby nadać plikom więcej życia, należy ustawić datę wygaśnięcia w następującym formacie.

DD-Pn-RR GG: MM: SS GMT

Ścieżka: zazwyczaj ścieżka jest ustawiona na katalog główny ("/"), co oznacza, że plik cookie jest dostępny dla wszystkich stron w Twojej witrynie. Jeśli chcesz, aby plik cookie był czytelny w określonym katalogu < nazwa_katalogu >, ścieżka powinna być określona jako ścieżka = / < nazwa katalogu >.

Domena: niektóre witryny mają wiele domen. Celem "domeny" jest zezwalać na pliki cookie w innych subdomenach. W przypadku, gdy witryna to http: // www. .com z subdomenami http: // www. < subdomainone >. < domain > .com i http: // www. < subdomaintwo >. < domena > .com. Jeśli strona internetowa na subdomenie ustawia strony cookie na subdomaintwo nie może odczytać tego pliku cookie. Ale jeśli dodasz domain = < domain >, wtedy wszystkie subdomeny kończące się na będą mogły odczytać plik cookie.

Bezpieczny: ostatni parametr pliku cookie jest bezpieczny, który jest wartością logiczną. Jego domyślna wartość to false. Jeśli plik cookie jest oznaczony jako bezpieczny, zostanie wysłany do serwera WWW i spróbuje go odzyskać za pomocą bezpiecznego kanału komunikacyjnego.

116. Czy użytkownik może wyłączyć pliki cookie?

Tak, użytkownik może wyłączyć pliki cookies z poziomu przeglądarki. W przeglądarce Chrome możesz przejść do ustawień→ Ustawienia zaawansowane→ Prywatność i bezpieczeństwo→ Ustawienia treści→ Pliki cookie i wyłączyć pliki cookie.

117. Jak stworzyć plik cookie?

Kiedy gość odwiedza stronę internetową po raz pierwszy, wpisuje swoje imię. Ta nazwa będzie przechowywana w plikach cookie, jak poniżej,

function createCookie (nazwa użytkownika, wartość) {

document.cookie = nazwa użytkownika + "=" + wartość;

}

118. Jak czytać plik cookie?

Pliki cookie JavaScript można czytać w ten sposób,

var x = document.cookie;

119. Jak usunąć plik cookie?

Podczas usuwania pliku cookie nie musisz określać wartości. Pliki cookie JavaScript można usunąć, określając parametr wygasa z datą przeszłą.

document.cookie = "nazwa_użytkownika =; expires = Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC; ścieżka = /; ";

Niektóre przeglądarki nie pozwalają na usunięcie plików cookie, jeśli nie określisz ścieżki.

120. Jaka jest różnica między pamięcią lokalną a pamięcią sesji?

Pamięć lokalna: dla każdego żądania HTTP dane nie są odsyłane z powrotem do serwera (HTML, obrazy, JavaScript, CSS itp.), Co zmniejsza całkowity ruch między klientem a serwerem. Dane pozostaną, dopóki nie zostaną ręcznie wyczyszczone za pomocą ustawień lub programu.

Pamięć sesji: jest podobna do pamięci lokalnej; jedyną różnicą jest to, że dane przechowywane w pamięci lokalnej nie mają czasu wygaśnięcia, podczas gdy dane przechowywane w pamięci sesji są usuwane po zakończeniu sesji strony. Pamięć sesji zostanie wyczyszczona po zamknięciu przeglądarki.

121. Co to jest walidacja formularza?

Walidacja formularza sprawdza, czy wszystkie pola w formularzu są wypełnione zgodnie z wymaganym formatem. Jeśli dane wprowadzone przez użytkownika nie są zgodne z formatem, to zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat o błędzie. Formularze można weryfikować za pomocą walidacji po stronie serwera i klienta. Walidacja po stronie serwera jest bezpieczniejsza i wymaga połączenia z serwerem do weryfikacji, podczas gdy walidacja po stronie klienta jest szybsza i nie wymaga połączenie z serwerem, ale jest mniej bezpieczne. Javascript jest używany do weryfikacji po stronie klienta. Zaletą walidacji po stronie klienta jest to, że oszczędza czas, zmniejsza obciążenie serwera i może walidować element formularza nawet przed przesłaniem formularza.

122. Co to jest atrybut required?

Atrybut required w elemencie HTML zapobiega przesłaniu tego elementu jako pustego. na przykład

< input type = "text" name = "Employeename" required >

W powyższym przypadku, dopóki pole tekstowe nazwa_pracownika będzie puste, przesłanie formularza będzie niemożliwe.

123. Co to jest atrybut pattern?

Atrybut pattern określa wyrażenie regularne, względem którego sprawdzana jest wartość elementów. Jeśli wartość elementu nie pasuje do wzoru wyrażenia regularnego, przesłanie formularza będzie niemożliwe, na przykład

< input type = "text" name = "Employeename" pattern = "[A-Za-z]" >

W powyższym przypadku, jeśli nazwisko pracownika zawiera wartość inną niż alfabet, przesłanie formularza będzie niemożliwe.

124. Jak sprawdzić poprawność formularza za pomocą funkcji Javascript?

Poniższy przykład przedstawia walidację formularza za pomocą Javascript. Tutaj utworzyliśmy formularz z wpisaniem nazwy, a następnie podczas zapisywania save funkcja validateName zostanie wywołana i sprawdzi, czy nazwa jest pusta.

< script >

function validateName() {

var name = document.nameform.name.value;

if(name==undefined || name=="") {

alert("Kindly enter the name!!!");

return false;

}

Return true;

}

< /script >

< form name="nameform" method="post" onsubmit="return validateform()" >

Name: < input type="text" name="name" >

< input type="submit" name="save" >

< /form >

125. Jak zweryfikować email w formularzu?

Poniższa funkcja może służyć do weryfikacji adresu e-mail w formularzu.

function validateEmail(emailField){

var reg = /^([A-Za-z0-9_-.])+\@([A-Za-z0-9_-.])+.([A-Za-z]

{2,4})$/;

if (reg.test(emailField.value) == false)

{

alert('Invalid Email Address');

return false;

}

return true;

}

}

126. Jak sprawdzić poprawność pola bez przesyłania formularza?

Aby sprawdzić poprawność pola bez wysyłania formularza, możesz użyć funkcji walidacji w zdarzeniu onblur pola wejściowego.

< input type = "text" onblur = "validateEmail (this);" / >

Tutaj pole wejściowe będzie dostępne do sprawdzenia poprawności funkcji e-mail.

127. Co to jest metoda .test?

Funkcja API .test() wyszukuje dopasowanie między wyrażeniem regularnym a łańcuchem. API .test() zwraca wartość logiczną (prawda / fałsz), zwraca prawdę, jeśli test zakończy się pomyślnie, a fałsz, jeśli nie. Używanie .test() nie zwraca żadnych danych, więc nie oczekuj żadnych.

128. Co to jest metoda .match?

Używanie .match() jest najlepsze, gdy oczekujesz danych z powrotem w wyniku testu, .match () zwraca tablicę z dopasowaniami lub po prostu null, jeśli nie ma żadnej. Dzięki dopasowaniu nie tylko będziesz testować obecność danych, ale także sprawdzisz, czy istnieje wzorzec danych, i zwrócisz te dane.

129. Jak sprawdzić datę?

function validateDate (dateField) {

var reg = / ^ ([0-9] {2}) \ / ([0-9] {2}) \ / ([0-9] {4}) $ /

if (reg.test (dateField.value) == false) {

alert ("Nieprawidłowa data !!!");

return false;

}

powrót prawda;

}

130. Jak dopuścić liczbę tylko w polu wejściowym?

function validateNumber (numField) {

var reg = / ^ [0-9] + $ /

if (reg.test (numField.value) == false) {

alert ("Nieprawidłowy numer !!!");

return false;

}

powrót prawda;

}

131. Co to jest obiekt błędu?

W przypadku wystąpienia wyjątku konstruowany i generowany jest obiekt reprezentujący błąd. Konstruktor Error tworzy obiekt błędu. W przypadku wystąpienia błędów w czasie wykonywania generowane są wystąpienia obiektów Error. Obiekt Error może służyć jako obiekt bazowy dla wyjątków zdefiniowanych przez użytkownika.

var error = nowy błąd ("komunikat o błędzie");

Obiekty "Error" zawierają dwie właściwości: "name" i "message". Właściwość "nazwa" określa typ wyjątku Właściwość "komunikat" zapewnia bardziej szczegółowy opis wyjątku. "Komunikat" pobiera swoją wartość z ciągu przekazanego do konstruktora wyjątku.

132. Jakie są różne typy błędów w JavaScript?

Poniżej znajdują się podstawowe typy błędów w javascript:

Błąd składni: zgłaszany, gdy wystąpi błąd składni podczas analizowania pliku JavaScript.

RangeError: Wywoływany, gdy wartość liczbowa przekracza dozwolony zakres.

EvalError: Wywoływany, gdy funkcja eval () jest używana w nieprawidłowy sposób.

ReferenceError: Wywołany w przypadku użycia nieprawidłowego odwołania

TypeError: Wywoływany, gdy typ zmiennej nie jest zgodny z oczekiwaniami.

URIError: Wywoływany, gdy działają funkcje encodeURI() lub decodeURI() użyte w niedokładny sposób.

InternalError: Wywoływany, gdy wystąpi błąd wewnętrzny mechanizmu javascript

133. Jak obsługiwać wyjątki w JavaScript?

JavaScript używa instrukcji try… catch… final oraz operatora throw do obsługi wyjątków. Możesz przechwytywać wyjątki zdefiniowane przez użytkownika i wyjątki czasu wykonywania, ale nie możesz przechwytywać błędów składni JavaScript.

134. Wyjaśnij, try… catch… finally.

Try: opakowuje podejrzany kod, który może spowodować błąd w bloku try.

Catch: Napisz kod, aby zrobić coś, gdy wystąpi błąd w bloku catch. Blok catch może mieć parametry, które dostarczą informacji o błędzie. Zwykle blok catch służy do rejestrowania błędu lub wyświetlania określonych komunikatów użytkownikowi.

Finally: kod w bloku końcowym będzie zawsze wykonywany, niezależnie od wystąpienia błędu. Ostatni blok jest zwykle używany do zakończenia pozostałego zadania lub zresetowania zmiennych, które mogły ulec zmianie, zanim wystąpił błąd w bloku try.

135. Jak programowo zgłaszać wyjątki?

Możliwe jest programowe zgłaszanie wyjątków za pomocą komuinkatu "throw" . Nie ma ograniczeń co do typu danych, które można wyrzucić jako wyjątek, np.

throw "wystąpił błąd !!";

throw new SyntaxError ("wystąpił błąd składni !!");

136. Co to jest debugowanie?

Debugowanie to proces wykrywania i naprawiania istniejących i potencjalnych błędów w kodzie oprogramowania, które mogą powodować nieoczekiwane zachowanie. Aby debugować program, programista musi zacząć od problemu, zidentyfikować źródło problemu, a następnie go naprawić. Czasami debugowanie programu zajmuje więcej czasu niż jego kodowanie.

137. Co to jest słowo kluczowe debugger?

Instrukcja debugger zatrzymuje wykonywanie skryptu Javascript. Jeśli funkcja debugowania nie jest dostępna, to oświadczenie nie ma żadnego skutku. Słowo kluczowe debugger jest jak punkt przerwania w kodzie źródłowym skryptu, np.

function someErroraniousFunction () {

debugger;

kod;

}

138. Co to jest obiekt konsoli?

Obiekt Console zapewnia dostęp do konsoli debugowania przeglądarek. Jeśli przeglądarka obsługuje debugowanie, możesz użyć metody console.log() aby wyświetlić wymagany tekst w oknie debugowania. Obiekt konsoli udostępnia metody, takie jak debug(), log(), error(), info(), trace(), warn (), które są przydatne do debugowania kodu.

139. Jak aktywować debugowanie w przeglądarce?

Możesz aktywować debugowanie w przeglądarce, naciskając klawisz F12, a następnie wybierając konsolę w menu debugera.

140. Jak uzyskać podgląd strony internetowej na urządzeniach mobilnych w przeglądarce na komputerze?

W przeglądarce naciśnij F12, a następnie kliknij przycisk przełączania paska narzędzi urządzenia

141. Jak dezaktywować punkt przerwania w przeglądarce?

Można to zrobić, klikając ikonę "dezaktywuj punkty przerwania" w zakładce "Źródła" narzędzia programisty przeglądarki.

142. Jak wstrzymać wykonywanie skryptu?

Można to zrobić, klikając ikonę "wstrzymaj wykonywanie skryptu" w zakładce "Źródła" narzędzia programisty przeglądarki.

143. Jak wykonywać funkcję linia po linii podczas debugowania?

Można to zrobić, klikając ikonę "Przejdź do następnego wywołania funkcji" na karcie "Źródła" narzędzia programisty przeglądarki.

144. Jak wykonać funkcję bez wchodzenia w nią podczas debugowania?

Można to zrobić, klikając ikonę "Przejdź przez następne wywołanie funkcji" na karcie "Źródła" narzędzia programisty przeglądarki.

145. Co to jest zapach kodu?

W programowaniu komputerowym zapach kodu to dowolna cecha kodu źródłowego programu, która prawdopodobnie wskazuje na głębszy problem. Określenie, co jest zapachem kodu, a co nie jest zapachem kodu, jest subiektywne i różni się w zależności od języka, programisty i metodologii programowania. Dwa główne znane narzędzia open source używane do analizy kodu JavaScript to JSLint i JSHint, przy czym drugie jest rozwidleniem pierwszego. Istnieje jednak wiele różnych narzędzi, które starają się osiągnąć ten sam cel i możesz znaleźć coś bardziej dostosowanego do własnych potrzeb

146. Co to jest AJAX?

AJAX to skrót od Asynchronous Javascript i XML. To jest zbiór powiązanych technologii, takich jak Javascript, XML, JSON, HTML i XMLHttpRequest itp. AJAX umożliwia asynchroniczne wysyłanie i odbieranie danych bez przeładowywania strony internetowej, dzięki czemu strony są szybsze i bardziej interaktywne.

147. Jaka jest różnica między GET i POST?

GET: POST

Historia: parametry pozostają w historii przeglądarki, ponieważ są częścią adresu URL. : Parametry nie są zapisywane w historii przeglądarki.

Bezpieczeństwo: GET jest mniej bezpieczny, ponieważ dane przesyłane są jako część adresu URL. : POST jest bezpieczniejszy niż GET, ponieważ parametry nie są przechowywane w historii przeglądarki.

Parametry: dane parametrów są ograniczone do tego, co można umieścić w adresie URL. Najbezpieczniej jest używać mniej niż 2K parametrów. : Parametry mogą zawierać przesłane pliki danych i większe dane niż GET.

Buforowanie: może być buforowane. : Brak w pamięci podręcznej.

148. Co to jest obiekt XMLHttpRequest?

Obiekt XMLHttpRequest służy do komunikacji asynchronicznej między klientem a serwerem. Udostępnia metody takie jak open (), send (), setRequestHeader () do wymiany danych między klientem a serwerem.

149. Jak wykonać wywołanie HTTP GET przy użyciu AJAX?

Aby wykonać połączenie HTTP w AJAX, musisz najpierw zainicjować nowy Obiekt XMLHttpRequest (). Określ punkt końcowy adresu URL, metodę HTTP (GET) do metody open () obiektu XMLHttpRequest (). Następnie wywołaj metodę send (), aby trafić na żądanie. Odbierz odpowiedź za pomocą właściwości XMLHttpRequest.onreadystatechange, np.

const xmlHttpRequest = new XMLHttpRequest ();

xmlHttpRequest.open ("POBIERZ", "http://some.domain.com/method");

xmlHttpRequest.send ();

xmlHttpRequest.onreadystatechange = (e) => {

console.log (xmlHttpRequest.responceText);

}

150. Jak wykonać wywołanie HTTP POST za pomocą AJAX?

Aby wykonać połączenie HTTP w AJAX, musisz najpierw zainicjować nowy Obiekt XMLHttpRequest (). Określ punkt końcowy adresu URL, metodę HTTP (POST) do metody open() Obiekt XMLHttpRequest (). Następnie wywołaj send () i przekaż dane do metody send (), aby trafić w żądanie. Odbierz odpowiedź za pomocą właściwości XMLHttpRequest.onreadystatechange, np.

const xmlHttpRequest = new XMLHttpRequest ();

xmlHttpRequest.open ("POST", "http://some.domain.com/method");

xmlHttpRequest.send ("fname = Pratik & lname = Bandal");

xmlHttpRequest.onreadystatechange = (e) => {

console.log (xmlHttpRequest.responceText);

}

151. Co to są kody stanu HTTP?

Kod stanu HTTP to standardowy kod odpowiedzi podawany przez serwery witryn internetowych. Kody te pomagają zidentyfikować przyczynę problemu, gdy strona internetowa lub inne zasoby nie ładują się prawidłowo.

Błąd klienta 4xx: Ta kategoria kodów statusu HTTP obejmuje te, w przypadku których żądanie strony internetowej lub innego zasobu zawiera złą składnię lub nie może zostać wypełnione z innego powodu, prawdopodobnie z winy klienta. Niektóre typowe kody stanu HTTP błędów klienta to 404 (nie znaleziono), 403 (zabronione) i 400 (złe żądanie). Błąd klienta 5xx: Ta kategoria kodów stanu HTTP obejmuje te, w których żądanie strony internetowej lub innego zasobu jest rozumiane przez serwer witryn internetowych, ale z jakiegoś powodu nie jest w stanie go wypełnić. Niektóre typowe kody stanu HTTP błędów serwera to 500 (wewnętrzny błąd serwera), 503 (usługa niedostępna) i 502 (zła brama). Istnieją również kody 1xx, 2xx i 3xx, które mają charakter informacyjny, potwierdzają powodzenie lub dyktują przekierowanie, które nie są błędami, więc nie należy o nich ostrzegać.